బతుకమ్మను తొమ్మిది రోజుల పాటు ఎలా జరుపుకోవాలో తెలుసా..!

బతుకమ్మను తొమ్మిది రోజుల పాటు ఎలా జరుపుకోవాలో తెలుసా..!

0

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా బతుకమ్మ పండుగ ఉత్సవాలు అంగరంగా జరపుకుంటున్నారు తెలంగాణ సంప్రదాయ గేయాలతో నృత్యాలు చేస్తూ బతుకమ్మను ఆడుతున్నారు… ఎంగిలి పూల బతుమ్మపండుగ నాటినుంచి చివరి సద్దుల బతుకమ్మవరకు మహిళలు ఎంతో నిష్టతో అమ్మవారిని పూజిస్తారు… తొమ్మిదిరోజుల పాటు జరుపుకునే ఈ బతుకమ్మ పండుగను మహిళలు ఎలా జరుపుకుంటారో ఇప్పుడు చూద్దాం.. ముందుగా ఎంగిలి బతుకమ్మ గురించి తెలుసుకుందాం…

1 ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ
మహా అమవాస్యరోజు బతుకమ్మ మొదటిరోజు వేడుక మొదలవుతుంది. తెలంగాణలో దీన్ని పెత్రామస అని కూడా అంటారు. నువ్వులు, బియ్యంపిండి, నూకలు కలిపి నైవేద్యం తయారు చేస్తారు.

2. అటుకుల బతుకమ్మ
ఆశ్వయుజ శుద్ధ పాడ్యమి నాడు చేస్తారు. సప్పిడి పప్పు, బెల్లం, అటుకులతో నైవేద్యం తయారు చేసి అమ్మవారికి సమర్పిస్తారు.

3. ముద్దపప్పు బతుకమ్మ
ముద్దపప్పు, పాలు, బెల్లంతో నైవేద్యం తయారు చేసి సమర్పిస్తారు.

4 నానే బియ్యం బతుకమ్మ
నానేసిన బియ్యం, పాలు, బెల్లం కలిపి నైవేద్యం చేస్తారు.

5 అట్ల బతుకమ్మ
అట్లు లేదా దోశ నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు…

6 అలిగిన బతుకమ్మ
ఈరోజు ఆశ్వయుజ పంచమి. నైవేద్యమేమి సమర్పించరు.

7 వేపకాయల బతుకమ్మ
బియ్యంపిండిని బాగా వేయించి వేపపండ్లుగా తయారు చేసి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.

8 వెన్నముద్దల బతుకమ్మ నువ్వులు, వెన్న లేదా నెయ్యి బెల్లం కలిపి నైవేద్యం తయారు చేస్తారు.

9 సద్దుల బతుకమ్మ
ఆశ్వయుజ అష్టమి నాడు ఆదేరోజు దుర్గాష్టమిని జరుపుకుంటారు. ఐదురకాల నైవేద్యాలు తయారు చేస్తారు. పెరుగన్నం, చింతపండు పులిహోర, లెమన్‌ రైస్‌, కొబ్బరన్నం, నువ్వులన్నం తయారు చేసి అమ్మవారికి సమర్పిస్తారు.