బేకింగ్ సోడా, నిమ్మరసం దంతాలకు ఎంత మంచిదో… అంత ప్రమాదకరం కూడా…

బేకింగ్ సోడా, నిమ్మరసం దంతాలకు ఎంత మంచిదో... అంత ప్రమాదకరం కూడా...

0

ఇప్పుడున్న సమస్యలలో చాలా మంది ఎదుర్కుంటున్న సమస్యల్లో ఒకటి దంతాలు పసుపు రంగులో ఉండటం… దీనివల్ల నోటి నుండి దుర్వాసన కూడా వస్తుంది… దంతాలపైన డెంటినా అనే పొర తొలగిపోవడం వల్ల దంతాలు పసుపుగా మారుతాయి…

దీనికి చాలా మంది ఎన్నో రకాల చిట్కాలను ఉపయోగిస్తారు…అందులో ఒకటి నిమ్మరసం మరియు బేకింగ్ సోడా, దానివల్ల దంతాలు తెల్లగా వస్తాయి… కానీ మన దంతాలకు హానీ అని చాలా మందికి తెలియదు…

నిమ్మరసం మరియు బేకింగ్ సోడా వాడటం వల్ల దంతాలు తెల్లగా మారుతాయి అయితే అదే సమయంలో దంతాల్లో దంతాల సెన్సివిటి కూడా పెరుగుతుందని ఎవ్వరికి తెలియదు… దీనివల్ల దంత క్షయానాకి గురి చేస్తుంది… కాబట్టి ప్రతీ ఒక్కరు దంతాలపై ఎనామిల్ తగ్గిపోకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే చాలా మంచిది…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here