కార్తీక మాసంలో ముఖ్యమైన రోజులు ఇవే… ప్రతీ ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి…

కార్తీక మాసంలో ముఖ్యమైన రోజులు ఇవే... ప్రతీ ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి...

0

నవంబర్ 16న నేగి నుంచి కార్తీకమాసం ప్రారంభం అయింది… ఈ కార్తీక మాసం అత్యంత శ్రేష్టమైన మాసంగా భావించి ప్రతీ ఒక్కరు పూజలు చేస్తారు…. ఇప్పుడు కర్తీక మాసంలోని మూఖ్యమైన రోజులు తెలుసుకుందాం…

నవంబర్ 16 కార్తీక మొదటి సోమవారం, భగినీహస్త భోజనం,

నవంబర్ 18బుధవారం నాగులచవితి,

నవంబర్ 20శుక్రవారం తుంగభద్ర పుష్కరములు ప్రారంభం,

నవంబర్ 21శనివారం శ్రవణా నక్షత్ర కోటి సోమవారం పూజ,

నవంబర్ 23 రెండవ సోమవారం,

నవంబర్ 25బుధవారం కార్తీక శుద్ధ ఏకాదశి,

నవంబర్ 26గురువారం చిల్కు ద్వాదశి,

నవంబర్ 28శనివారం శనిత్రయోదశి,

నవంబర్ 29ఆదివారం కార్తీక పౌర్ణమి జ్వాలాతోరణం,

నవంబర్ 30మూడవ కార్తీక సోమవారం, పౌర్ణమి,

డిసెంబర్ 4 శుక్రవారం సంకష్టహర చతుర్థి,

డిసెంబర్ 7నాలుగవ సోమవారం,

డిసెంబర్ 10గురువారం ఉపవాస ఏకాదశి,

డిసెంబర్ 11శుక్రవారం గోవత్స ద్వాదశి,

డిసెంబర్ 12శనివారం -శనిత్రయోదశి,

డిసెంబర్ 13ఆదివారం మాసశివరాత్రి,

డిసెంబర్ 14ఐదవ సోమవారం, అమావాస్య సోమవార వ్రతం, డిసెంబర్ 15పోలిస్వర్గం, కార్తీక మాసం పూజలు పూర్తి. డిసెంబర్ 20ఆదివారం సుబ్రహ్మణ్యషష్ఠి పూజ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here