బిగ్ బాస్ ఎంట్రీ మాములుగా లేదు ఆ రోజు నేను చాల బాధపడ్డాను