తోలు తెల్లగా ఉందని ఎదురు కట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు చివరకు ఏం జరిగిందంటే…

తోలు తెల్లగా ఉందని ఎదురు కట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు చివరకు ఏం జరిగిందంటే...

0

ఒక వ్యక్తి ఒక అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉందని చెప్పి ఇటటీవలే ఐదు లక్షలు ఎదురు కట్నం ఇచ్చి వివాహం చేసుకున్నాడు… ఈ పెళ్లిని ఆ వ్యక్తి పెళ్లిల్ల పేరయ్య ద్వారా వివాహం చేసుకున్నాడు… కుటుంబ సభ్యులతో పెళ్లి దూమ్ దామ్ గా చేసుకున్నారు..

ఆతర్వాత జరుగబోయే కార్యక్రమానికి తన భార్య ఇష్టం లేనట్లు ప్రవర్తించింది… భయపడుతోందని గ్రహించిన భర్త… ఆర్వాత ఆమె తన భర్తను మెల్లగా దూరం పెడుతూ వచ్చింది. భర్తకు దూరంగా కుటుంబ సభ్యులకు దగ్గర ఉంటున్న భార్య ఒక రోజు రాత్రి కనిపించకుండా పోయింది..

ఇంట్లో ఉన్న నగలతో కనిపంచకుండా పోయిందని భర్త పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు… అతని ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ద్యర్యాప్తు చేపట్టారు… ఈ దర్యాప్తులో ఈమె ఓ దోపిడీ ముఠాకు చెందిన అమ్మాయిగా గుర్తించారు.