బిగ్ బాస్ సీక్రెట్ ను బయట పెట్టిన సూర్యకిరణ్…

బిగ్ బాస్ సీక్రెట్ ను బయట పెట్టిన సూర్యకిరణ్...

0

బిగ్ బాస్ సీజన్ 4 కు సంబంధించిన సీక్రెట్స్ ను ఇటీవలే ఎలిమినేట్ అయిన సూర్యకిరణ్ బయటపెట్టాడు… బిగ్ బాస్ హౌస్ లో సుమారు తాను మూడు లేదా నాలుగు వారాలు ఉంటానుకున్నప్పటికీ మధ్యలోనే వచ్చేసినట్లు తెలిపాడు… ఆ వారం రోజులు తనకు కొత్త అనుభూతిని నిచ్చిందని తెలిపాడు…

ప్రతీ రోజు భారంగా గడిపానని అన్నాడు.. కంటేస్టెంట్ చర్యలు చాలా కృత్రిమంగా ఉంటాయని అన్నాడు… వాళ్ల నవ్వు కూడా సహజంగా వచ్చేదికాదని అన్నారు… ఎప్పుడూ బిర్యాని చూడనట్లు ప్రవర్తించేవారని అన్నారు…

హౌస్ లో ఉన్న వాళ్లు తనకన్నాతెలివిగలవాళ్లని అన్నారు… తనకు అన్ని తెలివితేటలు లేవని అన్నాడు… అన్నింటికి మించి షోలో ఎక్కువగా కనిపించడానికి ఏం చేయాలో వాళ్లకు బాగా తెలుసని అన్నాడు…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here