లివర్ సమస్య రాకుండా ఉండాలంటే ఈ 20 ఆహారాలు తప్పక తినండి

చాలా మందికి లివర్ సమస్య ఉంటుంది. అంటే దీనిని కాలేయ సమస్య అంటారు.. కేవలం ఇది మనం తినే తిండి ఆహర అలవాట్ల వచ్చే సమస్య అని చెప్పాలి.. ముఖ్యంగా నూనె వేసిన...

తక్కువ సమయం నిద్రపోతున్నారా అయితే జాగ్రత్త

ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో మనుషులు తమ ఆరోగ్యంపట్ల అజాగ్రత్త వహిస్తున్నారు... వర్క్ ఎక్కువగా చేయడం, అధిక డబ్బు సంపాదించుకోవాలని ఓటీలు చేయడం వంటివాటిపై దృష్టిపెట్టి టైమ్ కు తినాల్సిన చేయాల్సిన వన్ని చేయకుండా...