బ్రేకింగ్ – నవంబర్ నెలలో ఏఏ రోజు బ్యాంకు సెలవులు లిస్ట్ ఇదే

0

అక్టోబర్ లో పండుగలు అయ్యాయి, దసరా సమయం అంటేనే సెలవులు ఇక పూర్తి అయింది, మరి వచ్చేది నవంబర్ ఈ నెలలో దీపావళి రానుంది, అయితే ఈ రోజు దేశంలో అన్నీ బ్యాంకులు కార్యాలయాలు సెలవు ఉంటాయి, అయితే ఈ పండుగ సీజన్లో బ్యాంకులకు కూడా సెలవులు ఉంటాయి.

వ్యాపారులు అలాగే బ్యాంకు పనులతో నిత్యం బ్యాంకుకు వెళ్లేవారికి మరి నవంబర్ నెలలో ఏఏ రోజులు సెలవు ఉంటాయి అనేది తెలుసా, మరి నవంబరులో బ్యాంకులు ఏఏ రోజులు సెలవులు ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం
నవంబర్ 1- ఆదివారం
నవంబర్ 8- ఆదివారం
నవంబర్ 14- రెండో శనివారం, దీపావళి
నవంబర్ 15- ఆదివారం
నవంబర్ 22- ఆదివారం
నవంబర్ 28- నాలుగో శనివారం
నవంబర్ 29- ఆదివారం
నవంబర్ 30- గురునానక్ జయంతి, కార్తీక పౌర్ణమి

అంటే నవంబర్ నెలలో మొత్తం 8 రోజులు బ్యాంకుకి సెలవులు ఉంటాయి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here