ఈ అమ్మాయి ఈ జంతువుని ఎలా కాపాడిందో – వీడియో చూడండి

సోషల్ మీడియాలో అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి.. మనం అనేక వీడియోలు చూస్తూ ఉంటాము. ముఖ్యంగా ఒకరికి సాయం చేసిన వీడియోలు మనం అనేకం చూస్తు ఉంటాము.. అయితే నోరు లేని...

ఇంట్లో పెంచుకునే పిల్లి కనిపించలేదు – వంటగదిలో కొండచిలువ చివరకు ఏమైందంటే

చాలా మంది ఇంట్లో కుక్కలని ఎలా పెంచుకుంటారో పిల్లులని అలాగే పెంచుకుంటారు.. అది కనిపించకపోతే అస్సలు ఉండలేరు. చాలా దేశాల్లో కుక్కల కంటే పిల్లులని ఎక్కువ పెంచుకుంటారు.. అయితే ఆ ఇంట్లో అప్పటి...