తెలంగాణ ఎన్నికల షెడ్యూల్

తెలంగాణ ఎన్నికల షెడ్యూల్

0
45

తెలంగాణ రాష్ట్రాల ఎన్నికల షెడ్యూల్

నోటిఫికేషన్ : నవంబర్ 12
నామినేషన్లు దాఖలుచివరి తేదీ: నవంబర్ 19
నామినేషన్ల పరిశీలన: నవంబర్ 20
ఉపసంహరణకు చివరి తేదీ: నవంబర్ 22
పోలింగ్: డిసెంబర్ 7
కౌంటింగ్: డిసెంబర్ 11