2018 ఆసియా కప్ షెడ్యూల్‌

2018 ఆసియా కప్ షెడ్యూల్‌

0
43

గ్రూప్ దశ:

15 సెప్టెంబర్-బంగ్లాదేశ్ vs శ్రీలంక (dubai)
16 సెప్టెంబర్-పాకిస్థాన్ vs క్వాలిఫయర్ (dubai)
17 సెప్టెంబర్-శ్రీలంక vs అఫ్గానిస్థాన్(abu dhabi)
18 సెప్టెంబర్-ఇండియా vs క్వాలిఫయర్(dubai)
19 సెప్టెంబర్-ఇండియా vs పాకిస్థాన్(dubai)
20 సెప్టెంబర్ – బంగ్లాదేశ్ vs ఆఫ్గానిస్తాన్ (abu dhabi)

సూపర్ ఫోర్:

21 సెప్టెంబర్-గ్రూప్ ఏ విన్నర్ vs గ్రూప్ బీ రన్నర్ (dubai)
21 సెప్టెంబర్-గ్రూప్ బీ విన్నర్ vs గ్రూప్ ఏ రన్నర్ (abu dhabi)
23 సెప్టెంబర్-గ్రూప్ ఏ విన్నర్ vs గ్రూప్ ఏ రన్నర్ (dubai)
23 సెప్టెంబర్-గ్రూప్ బీ విన్నర్ vs గ్రూప్ బీ రన్నర్ (abu dhabi)
25 సెప్టెంబర్-గ్రూప్ ఏ విన్నర్ vs గ్రూప్ బీ విన్నర్ (దుబాయ్)
26 సెప్టెంబర్-గ్రూప్ ఏ రన్నర్ vs గ్రూప్ బీ రన్నర్ (dubai)

ఫైనల్:

28 సెప్టెంబర్- ఆసియా కప్ 2018 ఫైనల్ (dubai)